Servis HOT LINE +420 724 986 856

Projekční práce

Každý projekt má více řešení.
Náš profesionální projekční tým je kovaný v hledání průsečíku mezi kvalitou, uživatelskou přívětivostí, úsporou při realizaci a následného užívání.
Dobrá příprava je základním kamenem pro úspěšnou realizaci projektu a pro spokojenost zákazníka.

Silnoproud

V rámci této služby pro investora a objednatele zajistíme napájení elektrickou energií od distributora el. energie působícího v ČR, jak na úrovni vysokého tak nízkého napětí.
Od připojení, přes měření až po odběr.

VN (energocentra, kabelové rozvody)
NN (rozvodny NN, kabelové rozvody, elektroinstalace)
Inženýrské sítě (venkovní rozvody VN a NN)

Slaboproud

V oblasti realizace slaboproudu zajišťujeme vše od projektu po realizaci v požadované kvalitě technologií.
Jsme schopni nabídnout zpracování nejnovějších technologí i běžné projekty s vysokou přidanou hodnotou, kterou zákazník ocení v čase.

EPS elektrická požární signalizace
ER evakuační rozhlas
ACS přístupový systém
EZS elektronická zabezpečovací signalizace
CCTV vnitřní kamerový systém
SK Strukturovaná kabeláž
STA antenní rozvody

Měření a regulace

V rámci měření a regulace dodáváme systémy k ovládání řídících prvků pro dokonalou optimalizaci zařízení otopných,
větracích a světelných soustav tak, aby zvýšili uživatelský komfort a razantně snížili náklady na uživatelský provoz objektů.

Revize a servis

Servisní služby jsou nadstavbou k již realizovaným projektů a zakázkám.
V rámci profylaktických prohlídek zajištujeme revize technologií. Snažíme se své zákazníky ochránit před zbytečnými starostmi a dodatečnými investicemi.