Naše služby

Silnoproud

V rámci této služby  pro investora a objednatele zajistíme napájení elektrickou energií od distributora el. energie působícího v ČR, jak na úrovni vysokého tak nízkého napětí. Od připojení, přes měření až po  odběr.

  • VN (energocentra, kabelové rozvody)
  • NN (rozvodny NN, kabelové rozvody, elektroinstalace)
  • Inženýrské sítě (venkovní rozvody VN a NN)

Slaboproud

V oblasti realizace slaboproudu zajišťujeme vše od projektu po realizaci v požadované kvalitě technologií. Jsme schopni nabídnout zpracování nejnovějších technologí i běžné projekty s vysokou přidanou hodnotou, kterou zákazník ocení v čase.

  • EPS elektrická požární signalizace
  • ER evakuační rozhlas
  • ACS přístupový systém
  • EZS elektronická zabezpečovací signalizace
  • CCTV vnitřní kamerový systém
  • SK Strukturovaná kabeláž
  • STA antenní rozvody

Měření ​​​​​​​
a regulace

V rámci měření a regulace dodáváme systémy  k ovládání řídících prvků pro dokonalou optimalizaci  zařízení otopných, větracích a světelných soustav tak, aby zvýšili uživatelský komfort a razantně snížili náklady na uživatelský provoz objektů.

Revize ​​
a servis

Servisní služby jsou nadstavbou k již realizovaným projektů a zakázkám.  V rámci profylaktických prohlídek zajištujeme revize technologií. Snažíme se své zákazníky ochránit před zbytečnými starostmi a dodatečnými investicemi.

Projekční ​​​​práce

Každý projekt má více řešení. Náš profesionální projekční tým je kovaný v hledání průsečíku mezi kvalitou, uživatelskou přívětivostí, úsporou při realizaci a následného užívání. Dobrá příprava je základním kamenem pro úspěšnou realizaci projektu a pro spokojenost zákazníka.

Připravujete projekt, výběrové řízení či řešíte problém v oblasti námi poskytovaných služeb?

Kontaktujte nás