Elektroinstalace pro Národní zemědělské muzeum

V nově zrekonstruovené budově Národního zemědělského muzea jsme realizovali zapojení silnoproudu a slaboproudu (SK, CCTV)

více o projektu

Co jsme dělali

Náším objednatelem bylo sdružení společností AVERS spol. s.r.o. a GEOSAN  GROUP a.s.. Projekt se realizoval pod názvem „Obnova NZM“. Investorem bylo Národní zemědělské muzeum.

Pro objednatele jsme realizovali elektroinstalace v rekonstruovaných prostorech pro nové vnitřní expozice, vstupní halu s recepcí a foyer na jednotlivých podlažích a k tomu přilehlých prostorů pro veřejnost.

Živá zahrada

V rámci opravy byla na střeše objektu NZM vytvořena venkovní expozice s názvem Živá zahrada. Dominantou je prosklená nástavba se vstupem do otevřených prostor expozice. Zde jsme se podíleli na realizaci nasvícení jednotlivých části chodníků s imitací dřeva. U vstupu jsme instalovali kruhové svítidlo o průměru 2,2 m, je zavěšené nad točité schodiště. 

Vše jsme nakonec úspěšně vyřešili

Největší úskalí projektu byla spojena se stávajícím stavem elektroinstalace v objektu.  Jelikož rozhraní nebylo přesně definováno, řešili jsme nově vzniklé problémy a hledali operativně řešení. Vznikly nové požadavky na doplnění elektroinstalace v prostorech, které nebyly v původním zadání, které bylo nutné vyřešit nad rámec původního zadání s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Přes všechny obtíže se celý projekt povedlo zrealizovat ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Připravujete projekt, výběrové řízení či řešíte problém v oblasti námi poskytovaných služeb?

Kontaktujte nás