V jaderné elektrárně Dukovany vyměňujeme systém EPS

Na základě vyhraného výběrového řízení realizujeme v Dukovanech náhradu stávajícího systému EPS včetně nástavbového systému.

více o projektu

O realizaci

Projekt začal kompletním zpracováním projektové dokumentace - včetně natrasování jednotlivých kabelů. Po jeho schválení následovala vlastní realizace výměny. Celá realizace je prováděna za provozu reaktorových bloků. Realizace v částech, kde vstupuje systém EPS nebo SHZ do technologie výroby elektřiny (reaktory), se provádí v odstávkách reaktorových bloků.

Cíle zakázky

Hlavním cílem akce je kompletní výměna stávajícího systému EPS Cerberus. Současně budou provedeny dílčí úpravy a rozšíření systému EPS dle požadavků investora. Dále dochází ke kompletní výměně netechnologické části (ústředen, hlásičů, koncových prvků a kabeláže) systému stabilního halonového hasicího zařízení plynem 1301. Součástí této modernizace bude také systém plynového hašení (plyn FM-200) prostoru paluby hlavních cirkulačních čerpadel, které jsou v hermetické části reaktorového bloku.Technologická část systémů plynového hašení (tlakové láhve s hasivem a potrubní rozvody) není při této modernizaci dotčena.

Požární zabezpečení

V rámci zdokonalení systému požárního zabezpečení se realizuje automatické spouštění stávajícího SHZ venkovních transformátorů vodní mlhou. Tento požadavek je řešen novým autonomním systémem SHZ s detekcí požáru plamennými hlásiči a ovládání návazných zařízení jako elektroarmatur a čerpadel stávajícího vodního SHZ. Realizace zakázky je náročná nejen svou velikostí (výměna na všech čtyřech reaktorových blocích a objektová EPS na 63 venkovních objektech), nasazením různých technologií hašení, ale také realizací práce na fungující jaderné elektrárně. Celá realizace akce je postavena na technologii Honeywell.

Připravujete projekt, výběrové řízení či řešíte problém v oblasti námi poskytovaných služeb?

Kontaktujte nás